Här är namnen på Hagastadens gator och torg

Publicerad
30 januari 2012 15:32
Ämne
Hagastaden

Den 30 januari godkände Stockholms stads kommunfullmäktige ett reviderat förslag på namn till gator, kvarter, torg och parker inom Hagastaden. Gatornas namn baseras bland annat på kvinnliga pionjärer inom utbildning, vetenskap, forskning, hälso- och sjukvård. Kvarteren föreslås få namn inom life science och efter utländska universitetsstäder.

/PageFiles/276079/Betty-Pettersson_190.jpgKvinnlig pionjär – Betty Pettersson har fått ge namn åt en gata i Hagastaden. 

De nya namnen

  • Hagaplan. Torget är den centrala platsen och noden för hela Hagastaden. Det får ett namn med en tydlig koppling till områdesnamnet. Hagaesplanaden ska utgå från Hagaplan och går på båda sidor av Norra Stationsparken. Den mynnar ut mot Norrtull och Hagaparken.
  • Norra Stationsparken är den blivande sammanhängande parken från Solnavägen till Norrtull inklusive parken längs Hälsingegatan. Med namnet görs en tydlig koppling till tidigare verksamheter och det gamla områdesnamnet.
  • Norrtullsterrassen är platsen närmast Norrtull.
  • Agnes Arvidssons Gata, Alfhild Tamms Gata, Anna Steckséns Gata, Anna Whitlocks Gata, Astrid Cleves Gata, Betty Petterssons Gata, Emmy Rappes Gata, Eva Ekeblads Gata, Gerda Höjers Gata, Johanna Bovalls Gata, Lise Meitners Gata, Ninni Kronbergs Gata, Sonja Kovalevskys Gata och Valfrid Palmgrens Gata har alla fått namn efter kvinnliga föregångare inom utbildning, vetenskap, forskning, hälso- och sjukvård.
  • Eugeniavägen anknyter till prinsessan Eugénie och Eugeniahemmet.  
  • Akademiska stråket, Framstegsgatan och Visionsgatan är tre nya gator inom Nya Karolinska i Solna.

Bibehållna namn i nya kvarter

Solnavägen kommer inom den framtida bebyggelsen förlängas över Solnabron fram till Torsplan i Stockholm. Därmed utgår Solnabron som namn på bro.

Norrbackagatan, Gävlegatan, Hälsingegatan och Dalagatan förlängs in i den planerade bebyggelsen. Torsplan och Norra Stationsgatan bevaras som namn.

Arbetsgruppens samlade namnförslag hittar du på kartan under relaterade dokument.

Kvartersnamn med anknytning till life science

Stadsbyggnadsnämnden föreslår också att de nya kvarteren ska få namn som knyter an till life science, vilket är ett samlingsbegrepp för vetenskaper som alla syftar till att förbättra människors liv och hälsa. Som exempel kan nämnas kvarteren Fraktalen, Cellen, Forskaren och Molekylen. 

Fortsatt arbete

Namnsättningen inom Hagastaden är inte helt klar i och med detta. Den fortsatta planläggningen i Stockholm och Solna betyder att fler gator och parker ska namnges. Det gäller bland annat den kommande detaljplanen för det gamla sjukhusområdet, inklusive sjukhusparken, öster om Norrtull och västerut längs Norra Stationsgatan mot Karlberg.

Senast uppdaterad 30 oktober 2012