Atrium Ljungbergs byggnad "Twist" får avslag

Publicerad
8 februari 2017 14:08
Senast ändrad
8 februari 2017 14:23
Ämne
Hagastaden

/Global/Twist 630x400.jpg

Visionsbild på byggnaden Twist. Källa: Atrium Ljungberg.

Stadsbyggnadsnämnden avslog den 2 februari Atrium Ljungbergs bygglovsansökan för uppförande av Vasastaden 1:118, byggnaden som har fått namnet Twist.

Det berörda kvarteret "Genen" ligger vid Torsplan, i korsningen Gävlegatan och Norra Stationsgatan. Avslaget ges för en brandtrappa som inte ryms inom byggrätten och som mynnar i en garageramp och avslaget baserar sig på tjänsteutlåtande Dnr 2015-11510. Nämnden delar Stadsbyggnadskontorets åsikt att trappan kan utformas på annat sätt.

Läs mer på bygg- och plantjänsten

Senast uppdaterad 8 februari 2017