Samråd om nya idrottsplaner på Gubbängsfältet

Publicerad
24 februari 2016 12:17
Ämne
Gubbängsfältet
Områden
Farsta

Förslag på var byggnad för omklädningsrum och annan service, idrottsplaner och andra aktivitetsytor ska placeras.Bild: Andersson Jönsson Landskapsarkitekter

Nu kan Gubbängsfältet få nya idrottsplaner för fotboll och rugby, ett motionsspår och ett utegym. Välkommen på samrådsmöte 8 mars klockan 17.00–20.00 i Gubbängsskolans foajé.

Förslag till detaljplan

När staden gör om Årstafältet till ett bostadsområde behöver fältets rugbyverksamhet flytta. Därför har stadsbyggnadskontoret upprättat ett planförslag för att utveckla Gubbängsfältet i Farsta till ett sportfält för bland annat fotboll och rugby.

Förslaget innebär att den södra delen av Gubbängsfältet får en ny fotbollsplan och två rugbyplaner. Stadsbyggnadskontoret föreslår även en ny byggnad med parkering vid områdets huvudentré. Byggnaden kommer innehålla omklädningsrum, klubblokaler, kontor och café.

Dessutom föreslår stadsbyggnadskontoret att Gubbängsfältet får ett motionsspår och andra mindre ytor för till exempel utegym och lek. Enligt förslaget kommer motionsspåret sträcka sig genom parkområdet och knyta ihop Gubbängsfältets sportfält med Gubbängens idrottsplats väster om Lingvägen.

Planområde

Karta över planområdet.

Planområdet ligger mellan Örbyleden och Lingvägen och består av ett större och ett mindre delområde på Gubbängsfältet. På fältet finns idag en konstgräsplan, beachvolleybollplan, basketplan och ytor för friidrott. Både skolor och de som bor intill området använder fältet för alltifrån sport och evenemang till picknick, promenader och hundträning.

I Plan- och Byggtjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.
Plan- och Byggtjänsten

Titta på förslaget

Du kan titta på förslaget under samrådstiden 24 februari–6 april i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.
Öppettider: Måndag klockan 9–16, tisdag klockan 9–18.30, onsdag–torsdag klockan 9–16, fredag klockan 10–15.

Du kan också titta på förslaget på Gubbängens bibliotek, Gubbängstorget 108, under bibliotekets vanliga öppettider.

Välkommen på samrådsmöte

Välkommen på samrådsmöte tisdagen den 8 mars klockan 17.00–20.00 i Gubbängsskolans foajé (huvudentrén) Gubbängsvägen 63 i Enskede.

Senast uppdaterad 24 februari 2016