Många önskemål vid öppet möte om parkleken Nybygget i Gubbängen

Publicerad
9 juni 2015 15:49
Senast ändrad
15 juni 2015 15:13
Ämne
Gubbängen, parklek Nybygget i Gubbängsparken
Områden
Farsta

Ett öppet möte om upprustningen av parkleken Nybygget i Gubbängen hölls den 28 maj 2015 klockan 18-19.30. 30-40 personer, alla vuxna, närvarade på möte. Flera av de vuxna framförde också syn­punkter som barn bett dem framföra. Även parklekens personal har samlat in synpunkter från föräldrar och barn som nyttjar parkleken innan mötet och sammanställt en lista som överlämnades till Exploateringskontoret och Farsta Stadsdels­förvaltning. Det har varit ett stort engagemang gällande parkleken.

Från Stockholms stad medverkade representanter för Exploateringskontoret och Farsta Stadsdels­förvaltning. Dessutom medverkade landskapsarkitekter från Sweco AB.

Sammanställningen innehåller synpunkter från både det öppna mötet, inkomna mail och de synpunkter som föräldrar och barn har meddelat till parklekens personal. 

Personalen på parkleken gjorde en bedömning att det som de flesta önskat var att flygplanet skulle behållas, att det skulle finnas ett grillhus med tak, att det ska bli en konstgräsplan och att det ska finnas något slags vatten/vattenlek i parken.

Läs hela sammanställningen

Senast uppdaterad 15 juni 2015