Pågående arbeten under våren

Publicerad
21 april 2016 00:00
Ämne
Gröndal, Bryggvägen
Områden
Hägersten-Liljeholmen

/PageFiles/1191216/Bild bryggvägen_2 [1].jpg

Under april har nya sprängningsarbeten inletts på Bryggvägen och längs vattnet. Bryggvägen ska breddas inom arbetsområdet för att förenkla för byggtrafiken att tas sig fram under byggtiden.

Längs vattnet pågår arbetet att bygga den nya bryggpromenaden. Sprängningar genomförs normalt under normala arbetstider. Inga störande arbeten får ske mellan 22.00 och 07.00.

Två ekar i f d Aromatics industriområde har angripits av svavelticka och därför tagits ner för att undvika ytterligare spridning till närliggande träd.

Senast uppdaterad 21 april 2016