Planarbetet fortsätter enligt nämndbeslut och samverkansprojekt inleds

Publicerad
20 december 2013 00:00
Ämne
Fridhemsplan, kvarteret Väktaren
Områden
Kungsholmen

Stadsbyggnadsnämnden har gett klartecken för att fortsätta detaljplanearbetet för kvarteret Väktaren. Det beslutades under sammanträdet den 12 december 2013 då samrådsredogörelsen redovisades.  

Nämnden beslutade (enligt förslag från M, S, C och KD) att i huvudsak godkänna förslaget med att antal medskick. Tillskottet av hyresrätter bedömdes som mycket positivt. Vidare uppmanade nämnden att i det fortsätta planarbetet, och tillsammans med trafiknämnden, studera lösningar som gynnar människor och stadsliv närmare på platsen. Detta då trafikytorna på Drottningholmsvägen till stor del dominerar dagens stadsbild. Att till exempel öka trottoarbredden norr om Drottningholmsvägen skulle skapa bättre förutsättningar för levande bottenvåningar med restauranger, caféer och butiker.  

Vissa synpunkter framfördes även för det fortsatta planarbetet för Väktaren 37 och Väktaren 35.  

FP, MP och V reserverade sig mot beslutet. FP och MP föreslog bland annat att ett program tas fram för hela Fridhemsplan. V föreslog en återremittering av detaljplanen.

I samrådsredogörelsen presenterades även ett samverkansprojekt för Fridhemsplan som nu inletts mellan berörda förvaltningar. Syftet är att skapa en attraktiv stadsmiljö för gående, cyklister och kollektivtrafikresenärer i området. Samverkansprojektet bedrivs nu i anslutning till planarbetet för Väktaren.  

Det bearbetade förslaget ställs ut för granskning preliminärt under första kvartalet 2014 och antas under tredje kvartalet 2014.

Stadsbyggnadsnämndens protokoll finns att läsa via länken längst ner på denna sida (relaterade länkar).

Senast uppdaterad 18 maj 2015