Inbjudan till samråd

Publicerad
28 maj 2013 11:00
Ämne
Fridhemsplan, kvarteret Väktaren
Områden
Kungsholmen

Nu startar samråd för Väktaren 15, 35, 36, 37 m m i stadsdelen Kungsholmen. Välkommen att ta del av förslaget och lämna dina synpunkter under samrådstiden 28 maj till 9 juli 2013.

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett planförslag för del av kvarteret Väktaren. Detaljplaneprojektet ingår som en del i stadens strävan att stärka miljön kring Fridhemsplan genom att tillföra nya bostäder, vårdboende, förskola, utökad handel och förbättrade möjligheter att röra sig genom området.  Planen innefattar nya förbindelser i gatuplan, påbyggnad av gården med en ytterligare handelsvåning, påbyggnad av bostadshus och kontor, en förskola och ett LSS-boende. Ett förverkligande av detaljplanen innebär 90 nya lägenheter, nya handelsytor om 3000 kvm och nya kontorsytor om ca 2500 kvm.

Välkommen till samrådsmöte den 3 juni

Samrådsmöte kommer att hållas som öppet hus med kortare presentationstillfällen.

Tid: Den 3 juni kl kl. 16:00 - 19:00.

Kortare presentationstillfällen hålls vid 16.30 och 18.00.

Plats: Bolindersalen, Bolinders Kafé och Konferens, Bolinder Plan 1

Ta del av förslaget

Förslaget visas under tiden 2013-05-28 – 2013-07-09 i FYRKANTEN i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 under husets ordinarie öppettider. Kopior av handlingarna kan erhållas mot avgift på Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset, måndag onsdag 9.00 – 16.00, torsdag 9.00 – 18.30, fredag 10.00 - 15.00 (ändrade tider kan förekomma).

Lämna synpunkter på förslaget

Synpunkter på förslaget kan lämnas skriftligen och ska ha inkommit senast den 9 juli 2013.

Skicka synpunkterna med post till:
Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm

Eller via e-post till:

stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Ange diarienummer: S Dp 2011-08491

Läs hela planförslaget genom att klicka på relaterade länkar längst ner på denna sida.

Senast uppdaterad 15 maj 2015