Förslag till detaljplan återremitterad till stadsbyggnadskontoret

Publicerad
27 mars 2015 17:06
Ämne
Fridhemsplan, kvarteret Väktaren

I samband med stadsbyggnadsnämnden möte den 29 januari 2015 återremitterades detaljplaneförslaget för kvarteret Väktaren till stadsbyggnadskontoret, där de fick i uppdrag att återkomma med ett omarbetat förslag där handelsytorna har minskats. Nämnden ville dock poängtera vikten av att projektet och bostäderna kan genomföras.

Läs protokollet från stadsbyggnadsnämndens möte 29 januari 2015 (PDF).

Senast uppdaterad 7 augusti 2015