Stort intresse för växande Skärholmen

Publicerad
3 oktober 2016 09:21
Senast ändrad
3 oktober 2016 09:26
Ämne
Skärholmen, Fokus Skärholmen
Områden
Skärholmen

/PageFiles/1280537/skarholmen_STAD.jpg

Hela 30 olika byggherrar har ansökt om markanvisning inom Fokus Skärholmen och totalt har det kommit in 60 ansökningar.

Projektet Fokus Skärholmen är en bostadssatsning med målet att tillföra stadsdelarna Vårberg, Skärholmen, Sätra och Bredäng 4 000 nya bostäder. I juli 2016 skickade exploateringskontoret ut inbjudan till den första markanvisningsomgången inom projektet Fokus Skärholmen.

Exploateringskontoret tillämpar här det nya markanvisningsförfarandet direktanvisning efter jämförelseförfarande. Inbjudan innehöll ramarna för markanvisningsansökningarna. I detta fall jämförs byggherrarna på fyra olika punkter utöver den allmänna bedömning som alltid görs innan en byggherre föreslås få en direktanvisning.

Ansökan gäller ankarbyggherrerollen, en stödfunktion till staden när ett nytt arbetssätt testas. Ankarbyggherrens ansvar är att företräda kommande byggherrars intresse och att säkerhetsställa genomförbarhet i arbetet med detaljplanerna fram till samrådesskedet. Exploateringskontoret har fått in ansökningar från ett 30-tal olika byggherrar med varierande storlek och erfarenheter. Sammanlagt har det kommit in totalt 60 ansökningar på de platser som är aktuella. 

- Det känns jättekul att det finns så stort intresse för Skärholmen och att de
ansökningar vi har fått in känns mycket relevanta och ambitiösa, säger Maria Jansson Projektledare från Exploateringskontoret. 

Efter att staden har utvärderat alla inkommande ansökningar föreslås byggherrar till ankarbyggherrerollen. Tillsammans med staden ska ankarbyggherrar ta större övergripande ansvar på fokusområden. Endast ett fåtal anvisningar tilldelas i detta skede och respektive markanvisning avser 150 lägenheter. De flesta markanvisningar ska anvisas efter detaljplanernas samråd.  Det stora antalet markanvisningar tilldelas byggherrar efter detaljplanernas samråd, tidigast under våren 2017. Exploateringsnämnden kommer hantera ärendet om markanvisningar under senhösten.

Senast uppdaterad 3 oktober 2016