Fatbursparkens pop up-park invigd

Publicerad
13 juni 2017 17:09
Senast ändrad
13 juni 2017 17:25
Ämne
Fatbursparken

Foto på pop up-parken i Fatbursparken.Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad

I dag invigdes Fatbursparkens pop up-park som Stockholms stad skapat på ett tidigare arbetsområde för Citybanan.

Parken är belägen norr om gångstråket i Fatbursparken och kommer att finnas på plats under sommarsäsongen 2017 och 2018. Den ingår i Stockholms stads satsning på trivsammare vistelsemiljöer och ökat stadsliv. I år är det fler sommargågator, sommartorg och pop up-parker än någonsin tidigare – både i innerstaden och i ytterstaden.

Bland parkens växter och möbler finns en allmän grill, ytor för food-trucks, bordtennisbord och bytesbibliotek. Parken bemannas av sommararbetande skolungdomar mellan den 12 juni och den 11 augusti. När parken är bemannad finns det möjlighet att låna sällskapsspel som kubb och trädgårdsyatzy.

 

/PageFiles/1398149/IMG_3784_900.jpgDaniel Helldén och Anders Göransson, ordförande i Södermalms stadsdelsnämnd och ledamot i exploateringsnämnden invigde pop up-parken.


 

Fatbursparkens tillfälliga pop up-park är ett samarbete mellan trafikkontoret, exploateringskontoret och Södermalms stadsdelsförvaltning

Ytan kommer inom ett par år att bli ett parkområde och en del av Fatbursparken. Stockholms stad planerar för närvarande hur den norra delen av parken ska gestaltas.

Läs mer om Fatbursparkens norra del på stockholm.se/fatbursparken

Läs mer om stadens satsning på sommargågator, sommartorg och pop up-parker:serdumöjligheterna.se

 

Senast uppdaterad 13 juni 2017