Utvärdering av parallella uppdrag för utvecklingen av Farsta centrum klar

Publicerad
18 december 2014 17:04
Ämne
Farsta, Tyngdpunkt
Områden
Farsta

/PageFiles/1017829/Visionsbild Farsta Centrum.jpg

Planeringen av Farsta Centrums långsiktiga utveckling har kommit ett steg på väg. Atrium Ljungberg har tillsammans med Stockholms stad valt att gå vidare med COBE Arkitekters förslag på inriktning av området. Förslaget är en del av det övergripande planprogrammet för centrala Farsta och ska nu bearbetas och vidareutvecklas. Programförslaget ställs ut på samråd under våren 2015.

En bedömningsgrupp bestående av representanter från Atrium Ljungberg och Stockholms stad har studerat alla förslag och kan konstatera att de tillsammans har stor bredd och har gett värdefulla insikter i projektet. Alla team har med sina förslag väl bidragit till en ökad kunskap om projektet och om hur Farsta centrum kan komma att utvecklas.

Bedömningsgruppen har slutligen valt att gå vidare med det danska arkitektkontoret COBE Arkitekter, som man ansåg hade det bästa förslaget för Farsta Centrums utveckling.

Viktigt att poängtera att inget förslag illustrerar färdiga lösningar utan är mer att betrakta som visionära och ger en lovande start för kommande utveckling.Programförslaget för Farsta Centrum ställs ut på samråd under våren 2015. Ambitionen är sedan att identifiera lämpliga projekt som i etapper tar Farsta Centrum till en promenadstad år 2030.

Förslagen har analyserats av en bedömningsgrupp bestående av:

• Mikael Wilhelmsson, Atrium Ljungberg
• Anna Grinneby, Atrium Ljungberg
• Karolina Keyzer, Stadsarkitekt Stockholms stad
• Pia Krensler, Stadsträdgårdsmästare, Stockholms stad
• Nils Sylwan, Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad
• Nils Tunving, Exploateringskontoret, Stockholms stad
Gruppens sekreterare har varit Claes Larsson, Sveriges Arkitekter

Senast uppdaterad 15 juni 2015