Tyck till om framtidens Farsta

Publicerad
21 maj 2015 07:45
Senast ändrad
21 maj 2015 09:19
Ämne
Farsta, Tyngdpunkt
Områden
Farsta

/PageFiles/1000855/Vision_samråd.jpg

Stockholm växer och här ska vi bygga 140 000 nya bostäder fram till 2030. Det innebär att staden ska få 31 procent fler bostäder jämfört med idag.

I Översiktsplan för Stockholm utpekas Farsta som en tyngdpunkt vilket innebär att rollen som ett betydande centrum i Söderort ska förstärkas. Det stödjer utvecklingen av en mer flerkärnig stad med täta och innehållsrika stadsdelar även i ytterstaden.

Programmet för Tyngdpunkt Farsta är på samråd 20 maj – 7 september 2015. Programmet konkretiserar hur Farsta kan utvecklas till en tyngdpunkt - en komplett, modern och promenadvänlig stadsdel. Förslaget innebär en knapp dubblering av antalet bostäder i stadsdelen till dagens ca 10 000 bostäder föreslås ytterligare drygt 8000 bostäder. Utöver bostäder föreslår programmet handel, verksamheter och de allmänna funktioner som en tyngdpunkt och en kraftigt ökad befolkning kräver, som förskolor, skola, parker, och grönstruktur.

Tyngdpunkt Farsta sker i samverkan mellan kommun, näringsliv och organisationer. Ansvar för att driva arbetet har exploaterings- och stadsbyggnadskontoret, Farsta stadsdelsförvaltning, Atrium Ljungberg, Familjebostäder och Farsta företagsgrupp.

Under programsamrådet har remissinstanser, sakägare, allmänhet, organisationer och intressegrupper möjlighet att framföra sina synpunkter på förslaget.

Förslaget visas upp i Fyrkanten i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan4
och på biblioteket i Farsta

Under samrådstiden håller Stockholms stad ett öppet hus i en dialogpaviljong på Munkforsplan i Farsta, 27-29 maj mellan klockan 12 och 18.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 7 september till:

stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

eller

Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm

Ange diarienummer 2012-09102-53

Läs mer om Tyngdpunkt Farsta och ta del av programmet

Senast uppdaterad 21 maj 2015