Ansök om markanvisning redan nu

Publicerad
23 april 2013 15:30
Ämne
Farsta, Tyngdpunkt

Programarbetet för Tyngdpunkt Farsta beräknas gå på samråd våren 2014. När programmet antas av stadsbyggnadsnämnden kommer exploateringskontoret att anvisa mark för nya projektidéer.

Det är möjligt att ansöka om markanvisning för nya projekt redan nu. Nya projektidéer som lämnas in av byggherrar kommer att prövas mot tankarna i programmet.

När programarbetet är avslutat kommer fokus att vara på centrala Farsta och en successiv utbyggnad påbörjas. Goda projektidéer i de centrala delarna av Farsta kommer med all säkerhet att prioriteras framför projekt i de yttre delarna av Farsta. Projekt som bidrar till att stödja strukturen och förtydliga stråken kommer att få särskild uppmärksamhet. Projekt som främjar det urbana livet i centrala Farsta är också av stort intresse.

Senast uppdaterad 15 juni 2015