Samråd för Perstorp 1

Publicerad
10 november 2015 15:30
Senast ändrad
8 december 2015 10:37
Ämne
Farsta, Perstorp 1
Områden
Farsta

/PageFiles/1091386/perstorp_1_vy_900x600.jpgNorra bebyggelsen, vy från norr. Bild: White Arkitekter

Nu pågår samråd om Perstorp 1 i Farsta. I förslaget finns planer på 700 bostäder, en ny lokalgata samt utbyggnad av områdets förskola. Välkommen på öppet hus om projektet den 10 december på Familjebostäders arbetsplatskontor.

Förslag till detaljplan

Planförslaget innebär att det nedlagda sjukhemmet rivs för att ge plats åt 700 bostäder. Bostäderna kommer att bestå av ett höghus på 17 våningar med cirka 215 studentbostäder samt ett flertal lägre flerbostadshus som tillsammans kommer att rymma runt 485 lägenheter. För att göra gaturummet mer levande och attraktivt kommer byggnadernas bottenvåningar bland annat att få lokaler för service och andra verksamheter.

Gatunätet kompletteras med en ny lokalgata som blir områdets huvudstråk som knyter ihop områdets olika delar. Gatan kommer att dimensioneras för busstrafik och kantas av bostadhusens öppna bottenvåningar på ena sidan och gångbanor på båda sidorna.

I förslaget finns det även planer på att ersätta områdets befintliga förskola med en större förskolebyggnad med 6 förskoleavdelningar, samt en komplementförskola med fyra avdelningar i ett av bostadshusen.

Planområde

/PageFiles/1091386/planomrade_perstorp_1.jpg

Planområdet består till största del av det gamla sjukhemsområdet som ligger på höjden väster om Hökarängsbadet, vid Perstorpsvägen och Ekebergabacken, i Farsta. I området finns en förskola och den närmaste grundskolan, Farstaängsskolan, ligger inom gångavstånd. Området ligger ungefär en kilometer från Farsta centrum som har en tunnelbanestation samt ett stort utbud av offentlig och kommersiell service.

I Plan- och Byggtjänsten visas området på karta. Där kan du också läsa mer om förslaget och lämna synpunkter under samrådstiden.
Plan- och Byggtjänsten
Projektsidan för Farsta, Perstorp 1

Titta på förslaget

Planförslaget visas under samrådstiden 10 november–22 december  i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.
Öppettider: Måndag kl 9 - 16, tisdag kl 9 - 18.30, onsdag - torsdag kl 9 - 16, fredag kl 10 - 15.

Planförslaget visas även på biblioteket i Farsta, Farstagången 8.

Samrådsmöte

Samrådsmöte hålls i form av öppet hus torsdagen den 10 december kl 18–20  Familjebostäders arbetsplatskontor (Farsta sjukhem), Ekebergabacken 4.

Senast uppdaterad 8 december 2015