Samråd om runt 500 bostäder i Larsboda, Farsta

Publicerad
26 april 2016 14:53
Ämne
Farsta, Klockelundsvägen
Områden
Farsta

Volymskiss av ny bebyggelse, vägar och gångbro inom planområdet. Illustration: Landskapslaget

26 april–7 juni pågår samråd om nya bostäder, förskolor och lokaler för verksamheter och service i Larsboda, Farsta. Välkommen på öppet hus om förslaget den 10 maj på Storforsplan 36 i Farsta.

Förslag till detaljplan

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett planförslag som innebär att området vid Klockelundsvägen i Larsboda utvecklas till ett sjönära bostadsområde med runt 500 bostäder samt allmän strandpark längs Drevvikens strand.

Syftet med att reglera marken längs med stranden som allmän park är att säkerställa att naturen i området skyddas och göra den mer tillgänglig. Därför kommer även merparten av de nya husen byggas på redan bebyggd mark mellan Perstorpsvägen och Drevviken.

Bostäderna kommer att organiseras i tre kvarter kring gröna gårdar och bestå av en blandning av stadsvillor och flerbostadshus. Enligt förslaget kommer 12 stadsvillor byggas längs med gatan vid parken. Stadsvillorna kommer tillsammans att rymma runt 150 bostäder och vara mellan tre och femvåningar höga.

Flerbostadshusen kommer byggas längs med Perstorsvägen och innehålla runt 370 lägenheter i form av både bostadsrätter och hyresrätter. Husen kommer vara mellan fem och sju våningar höga och rymma lokaler för förskolor, service och mindre verksamheter i bottenvåningarna.

För att göra bostäderna och parken mindre bullerutsatta kommer bland annat parkeringshus och lager placeras i zonen mellan Perstorpsvägen Nynäsvägen.

Planområde

Karta över planområde vid Klockelundsvägen

Planområdet ligger vid Perstorpsvägen/Klockelundsvägen i stadsdelen Larsboda i Farsta. Söder respektive norr om planområdet ligger Nynäsvägen och Drevviken.

Närmaste grundskola, Hästhagsskolan ligger ungefär en kilometer bortanför planområdet. Vid Ekebergabacken, cirka 800 meter nordväst om planområdet, finns närmaste förskola. Inom två kilometer finns två centrum. Det ena är ett mindre centrum vid Sunneplan och det andra är Farsta centrum med tunnelbana och stort utbud av butiker och service.

I Plan- och Byggtjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.
Plan- och Byggtjänsten

Titta på förslaget

Planförslaget visas under samrådstiden 26 april–7 juni 2016 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.
Öppettider: måndag klockan 09.00–16.00, tisdag klockan 09.00–18.30, onsdag–torsdag klockan 09.00–16.00, fredag klockan 10.00–15.00.

Förslaget visas även i Farsta bibliotek, Farstagången 8, de tider biblioteket har öppet samt på stadsbyggnadskontorets webbplats, www.stockholm.se/detaljplaner.

Välkommen på samrådsmöte

Tisdagen den 10 maj klockan 18.00–20.30 håller vi samråd i form av öppet hus på Storforsplan 36 i Farsta. Välkommen!

Senast uppdaterad 26 april 2016