Nu börjar granskningsperioden för Nobel Center

Publicerad
27 oktober 2015 00:00
Ämne
City
Områden
Norrmalm, Östermalm

/PageFiles/1120608/NobelCenter_granskningsforslag_september2015_1 [1].jpg

Idag inleds granskningsperioden för Nobel Centers detaljplan. Förslaget med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning ställs ut den 27 oktober till den 24 november. Under den här perioden går det bra att lämna in synpunkter till stadsbyggnadskontoret.

Ett antal omarbetningar har gjorts sedan samrådet. Byggnaden har till exempel sänkts med ett våningsplan och även minskats på längden med cirka 4,5 meter.

Ta del av hela förslaget och tillhörande handlingar.

Vi har tagit fram en enkel presentationsfilm som sammanfattar de omarbetningar som gjorts.

Här kan du se filmen.

Se planförslaget

Planförslaget visas under tiden 27 oktober–24 november 2015 vid Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 i Stockholm under husets ordinarie öppettider. Här finns även den digitala modellen över Nobel Center där du själv kan navigera runt och se byggnaden från olika håll, samt ljus och skuggor under olika tider på dygnet.

Planförslaget visas även på Norrmalms stadsdelsförvaltning, Tulegatan 13, de tider då lokalen har öppet och på stadsbyggnadskontorets webbplats stockholm.se/detaljplaner.

Såhär lämnar du synpunkter

Eventuella synpunkter på planförslaget och miljökonsekvensbeskrivning enligt plan- och bygglagen och miljöbalken lämnas skriftligen och ska ha inkommit senast den 24 november till:

Stockholms stadsbyggnadsnämnd
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm.

Eller via e-post till:
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Ange ärendets diarienummer 2013-00460.

Den som inte framfört synpunkter senast under granskningstiden, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

De uppgifter du lämnar till stadsbyggnadskontoret behandlas enligt reglerna i personuppgiftslagen (PUL). 

Senast uppdaterad 17 december 2015