Bättre cykelbanor och mer grönska när Vasagatan rustas upp

Publicerad
13 juni 2016 12:46
Senast ändrad
23 mars 2017 13:28
Ämne
City
Områden
Norrmalm

/PageFiles/1232247/Vasagatan_Visionsbild_FotoWSP_webb.gifVisionsbild WSP

Vasagatan är en Stockholms mest trafikerade gator. Nu ska gatan byggas om till en mer levande stadsgata med fler uteserveringar och bättre förutsättningar för cyklister.

I maj 2015 godkände trafiknämnden ett inriktningsbeslut om förbättra cykelstråken på Vasagatan. Samtidigt har staden undersökt möjligheten att samarbeta med fastighetsägare för att kunna förbättra Vasagatan ännu mer. Nu finns ett avtal med tretton fastighetsägare klart. Stockholms stad kommer att betala största delen av renoveringen men en fjärdedel av kostnaden står fastighetsägarna för.

Hur ska Vasagatan rustas upp?

Säkrare cykelbanor och mindre biltrafik

Hela Vasagatan, från Tegelbacken till Norra Bantorget, ska byggas om och bli en trevligare och mer levande stadsgata. Vasagatan kommer att få nya och bredare cykelbanor som separeras från biltrafiken med hjälp av kantsten. För att göra det mer säkert att cykla kommer cykelbanorna gå bakom busshållplatserna. Gatans nya utformning innebär också att bussar och bilars framkomlighet minskar eftersom körfält kommer att tas bort.

Bredare gångbanor med fler uteserveringar och mer grönska

Gångbanorna kommer att bli bredare så att uteserveringar får plats och nya träd kommer att planteras på båda sidorna om vägbanan.

När startar renoveringen?

Planerad byggstart för renoveringen av Vasagatan är andra halvåret 2017. Renoveringen är preliminärt klar under 2017.

Senast uppdaterad 23 mars 2017