Gömt torg blir oas mitt i city

Publicerad
11 maj 2016 13:55
Senast ändrad
11 maj 2016 16:06
Ämne
City
Områden
Norrmalm

/PageFiles/1207282/brunekberg_webb.jpg

Brunkebergstorg rustas upp för att bli en oas mitt i Stockholms city där konserter, utomhusteater och uteserveringar får plats. Kulturförvaltningen som har sina lokaler i Kulturhuset hoppas kunna förlänga sin verksamhet till torget. Fler bänkar och gröna inslag planeras också för att göra torget till en trivsam plats.

Stockholms stad samarbetar med fastighetsägare i City

Utformning av torget har Stockholms stad gjort i samarbete fastighetsägare och tomträttsinnehavare runt torget. Fastighetsägaren AMF som äger Gallerian är med och finansierar torget. För staden är det viktigt att hitta samarbeten kring finansiering av gatumiljöer med de fastighetsägare som finns i närområdet. Beslut om utveckling av Brunkebergstorg tas av trafiknämnden den 19 maj.

Gallerian får entré mot Brunkebergstorg 2017

I anslutning till torget pågår upprustning och påbyggnad av ett befintligt hotell, samtidigt som ett helt nytt hotell byggs och öppnar våren 2017. Då slår gallerian upp en entré mot Brunkebergstorg, vilket ökar genomströmningen av människor. Upprustningen av torgmiljön sker i etapper och ligger i linje med stadens övergripande mål om attraktiva och levande stadsmiljöer.

City ska vara tryggt dygnet runt

City ska kännas tryggt dygnet runt och skapa förutsättningar för handel och stadsliv. Just nu planeras och pågår flera projekt i city. Brunkebergstorg har använts sparsamt trots sitt centrala läge och upplevs som en anonym plats, det vill staden ändra på.

Senast uppdaterad 11 maj 2016