Redovisning av programsamråd godkändes av stadsbyggnadsnämnden

Publicerad
26 april 2017 16:57
Senast ändrad
28 april 2017 17:32
Ämne
Brommaplan

Vid Stadsbyggnadsnämndens möte den 6 april 2017 godkändes redovisningen av programsamråd samt att en godkännandehandling ska upprättas.

Läs stadsbyggnadsnämndens beslut i sin helhet.

Arbete pågår nu med att färdigställa programförslaget med utgångspunkt i stadsbyggnadsnämndens beslut inför att det ska tas upp för godkännande, vilket beräknas ske efter sommaren.

Senast uppdaterad 28 april 2017