Programsamrådet för centrala Bromma är nu avslutat.

Publicerad
11 april 2016 15:55
Ämne
Brommaplan

Programsamrådet pågick under perioden 22 februari – 4 april 2016. Under samrådet fanns det möjlighet att tycka till om programförslaget som anger hur centrala Bromma med stadsdelarna Riksby, Åkeshov och Åkeslund kan utvecklas med 3000-4000 nya bostäder framöver. Utöver bostäder föreslår vi även verksamheter, utveckling av förskolor och skolor, idrotts- och rekreationsfunktioner samt förbättrad park- och grönstruktur.

Nu startar arbetet med att sammanställa de drygt 300 synpunkter som inkommit i en så kallad samrådsredogörelse. Den ska redovisas för stadsbyggnadsnämnden och beräknas ske efter sommaren 2016. Därefter görs eventuella omarbetningar av programmet som sedan redovisas i stadsbyggnadsnämnden för godkännande.

Därefter startar arbetet med att ta fram detaljplaner, vilket är nästa steg i planprocessen. I detaljplaneskedet fördjupar vi  arbetet och utreder de olika områdenas förutsättningar mer specifikt. I det fortsatta arbetet kommer programområdet att delas in flera detaljplaneetapper.

Senast uppdaterad 11 april 2016