Välbesökt dialogpaviljong på Brommaplans torg

Publicerad
18 mars 2016 17:15
Ämne
Brommaplan

Stadens dialogpaviljong på Brommaplans torg

Nyfikenheten var stor när projektet centrala Bromma slog upp portarna till stadens dialogpaviljong. Den 10-12 mars fanns det möjlighet att få information om programförslaget och det varma vårvädret bidrog till att en del av diskussionerna kunde flytta ut på torget.

Sammanfattningsvis kan vi säga att det var tre intensiva dagar med många besökare och bra diskussioner, bland annat om hur området används, vilka intressen i området som brukare och allmänhet värnar om, likaså vilka delar av området som kan förändras. För projektet är den typen av information ett viktigt tillskott till de utredningar som gjorts, eftersom det berikar projektgruppens kännedom om området inför framtida arbete med detaljplaner.

Människor som diskuterar programförslaget.

Förtätning, fornlämningar, trafik, kollektivtrafik, grönområden och kolonilottsområdena var några av de frågor som diskuterades. Likaså diskussioner om behovet av fler bostäder, upplåtelseformer, service, idrottsanläggningar, rekreation samt diskussioner om planprocessen och varför det tar sådan tid innan spaden sätts i marken.

Tyck till om programförslaget

Samrådet om programförslaget pågår till 4 april 2016. Efter programsamrådet kommer de skriftliga synpunkter som inkommit att sammanställas i en samrådsredogörelse och redovisas för stadsbyggnadsnämnden, som tar ställning till fortsatt inriktning. Detta beräknas ske under andra kvartalet 2016.

Läs mer om programförslaget för centrala Bromma på stadens webbplats

Bild på besökare i stads dialogpaviljong på Brommaplans torg.

Senast uppdaterad 18 mars 2016