Vi undersöker marken vid Brommaplan 11-22 augusti

Publicerad
4 augusti 2014 07:00
Senast ändrad
8 maj 2015 09:43
Ämne
Brommaplan
Områden
Bromma

I området runt Brommaplan utreder vi och planerar för en ny inbyggd bussterminal, cirka 850 nya lägenheter och lokaler för handel och kontor. Vi vill också upprusta närmiljön till ett modernare och mer tillgängligt Brommaplan.

Under perioden 11 - 22 augusti kommer vi att utföra kompletterande geotekniska undersökningar under dagtid. Arbetet kommer att bullra, vilket kan upplevas som störande.

• Vecka 33 genomförs undersökningarna vid bussterminalen och intilliggande parkeringsplats.

• Vecka 34 genomförs undersökningarna längs Drottningholmsvägen.

Undersökningarna genomförs genom att borrprov tas i marken. Syftet med proverna är att skaffa sig kännedom om jordlagerföljd, grundvattenförhållanden, jordegenskaper och variationer i dessa inom området.

Arbetet innebär att en borrbandvagn försedd med kompressor borrar, med hjälp av stålrör, genom de olika jordlagren ner till berg. Väl nere vid berg borrar man 3 meter i berget för att konstatera att det är berg man träffat på och inte ett stort stenblock.

Undersökningarna utförs av ÅF och Sweco på uppdrag av JM och Stockholms stads Exploateringskontor.

Kontakt

Patrik Lingh geotekniker vid ÅF Konsult, e-post: patrik.lingh@afconsult.com, telefon: 010-505 35 55.

Sofia Iderheim, projektledare vid Exploateringskontoret, e-post: sofia.iderheim@stockholm.se

 

 

Senast uppdaterad 8 maj 2015