Enkät om centrala Bromma/Riksby

Publicerad
28 januari 2014 14:02
Senast ändrad
8 maj 2015 09:43
Ämne
Brommaplan

/PageFiles/991689/Bromma_enkät_7_1.jpg 

För att få veta mer om hur ni som bor och arbetar i centrala Bromma/Riksby upplever området genomfördes en enkät under november-december 2013. Vi tackar alla som svarade på enkäten.

Enkätsvaren visar att kollektivtrafiken på Brommaplan, grönområden, offentlig service och områdets historia är faktorer man värdesätter högt. Däremot ser man stora förbättringsmöjligheter för trafiken i Brommaplansrondellen, buller, parkering och kommersiell service.

Några medskick till planhandläggarna på Stockholms stad är

  • Åtgärda trafikproblemen, planskildhet vid Brommarondellen. Utveckla och förbättra gång- och cykelbanor.
  • Behåll grönområden! Utveckla friluftslivet.
  • Möjligheter för mer kultur och mänskliga möten.
  • Ungdomsgård och sysselsättning för ungdomar.
  • Bevara och underhåll lekplatser.
  • Verksamheter, kommersiell service och skolor behövs

Enkäten skickades ut till 2400 hushåll i programområdet och svarades av 243 st personer. Den yngste som svarade var 14 år och den äldste var 81 år.

Senast uppdaterad 8 maj 2015