Centrala Bromma föreslås växa med 3000-4000 bostäder

Publicerad
22 februari 2016 08:01
Senast ändrad
29 februari 2016 09:57
Ämne
Brommaplan
Områden
Bromma

Bild i 3D-miljö som visar föreslagen bebyggelse inom centrala BrommaBild i 3D-miljö där föreslagen bebyggelse framgår. (Stadsbyggnadskontoret)

Staden har tagit fram ett förslag till hur centrala Bromma med stadsdelarna Riksby, Åkeshov och Åkeslund kan utvecklas med 3000-4000 nya bostäder, verksamheter, förskolor och skolor samt idrott – och rekreativa miljöer. Till den 4 april 2016 kan du lämna synpunkter på förslaget.

I översiktsplanen för Stockholm ska Brommaplan utvecklas till en tyngdpunkt. Närheten till centrala Stockholm och det kollektivtrafiknära läget skapar möjligheter att utveckla centrala Bromma till en attraktiv, mångsidig och hållbar stadsmiljö med en blandning av bostäder, parker, verksamheter och service. Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på programförslaget.

 I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar och lämna synpunkter på förslaget under samrådstiden.

illustrationsplan som visar föreslagen bebyggelse
Illustrationsplan som visar föreslagen bebyggelsestruktur.

 

Programförslaget för centrala Bromma samråds 22 februari – 4 april 2016

Under samrådet har remissinstanser, sakägare, allmänhet, organisationer och intressegrupper möjlighet att framföra sina synpunkter på förslaget.

Ta del av programförslaget

Under samrådsperioden 22 februari - 4 april 2016 kan du ta del av förslaget på följande platser under respektive kontors öppettider:
• Fyrkanten, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4.
• Biblioteket Brommaplan, Klädesvägen 12
• Brommas medborgarkontor, Blackebergsplan 5
• stockholm.se/detaljplaner - diarienummer: 2010-20840

Kopior av handlingarna kan erhållas mot avgift på Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset, måndag 9.00 – 16.00, tisdag 9.00 – 18.30, onsdag – torsdag 9.00 – 16.00, fredag 10.00 - 15.00 (ändrade tider kan förekomma).

Träffa oss på Brommaplan

Vi kommer finnas på plats i stadens dialogpaviljong på torget på Brommaplan den 10-11 mars kl. 15.00-19.00 samt 12 mars kl. 11.00-15.00. Här visas programförslaget och du kan ställa frågor om förslaget.

Synpunkter på förslaget

Eventuella synpunkter lämnas skriftligen senast den 4 april 2016 till:
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
eller
• Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm
 
Ange diarienummer 2010-20840

 

De uppgifter du lämnar till stadsbyggnadskontoret behandlas enligt reglerna i personuppgiftslagen (PUL).

Senast uppdaterad 29 februari 2016