Nu sår vi nytt gräs i lekparken

Publicerad
18 maj 2016 21:04
Senast ändrad
18 maj 2016 21:44
Ämne
Bromma, Stora Mossens backe

Y2 Anläggning AB har fått i uppdrag av exploateringskontoret att så nytt gräs i stadens lekpark vid Stora Mossens backe/kvarteret Eldhunden.

Bakgrunden är att det gräs som tidigare såtts i parken inte har etablerat sig. Därför måste vi så om och för att gräset ska ha möjlighet att växa till sig ordentligt behöver marken vila från lekande fötter. Parken stängs därför av under perioden 23 maj-november. Parken öppnas tidigare om möjligt.

Staden utreder också möjligheten att sätta upp ett permanent staket utmed Stora Mossens backe.

Senast uppdaterad 18 maj 2016