Information om sprängningsarbete vid Lämmelvägen i Stora Mossen

Publicerad
19 maj 2015 11:11
Senast ändrad
17 november 2015 13:52
Ämne
Bromma, Stora Mossens backe

Sprängingsskylt

Stockholms stad har gett Y2 i uppdrag att utföra gräv- och ledningsarbeten för att bygga om Lämmelgränd inför NCC:s byggnation av flerbostadshus.

Sprängningsarbeten kommer att genomföras under perioden maj – juni månad inom arbetsområdet.

Berörda fastigheter har utrustats med vibrationsmätare.

Signal vid sprängning

Vid sprängning sker signal med hjälp av en siren.
Innan sprängning ges en ”varningssignal” med korta signaler
( - - - ), efter sker en ”klarsignal” som är lång (______).

 

Kontakt: byggledare Ulf Eriksson, 010-476 67 17. 

Senast uppdaterad 17 november 2015