Tack för era synpunkter om Blackebergsvägens utveckling

Publicerad
6 maj 2013 09:00
Ämne
Blackebergsvägen

Stadsbyggnadskontoret tackar för alla synpunkter som inkommit under samrådet kring programförslaget för Blackebergsvägen.

Det har varit ett stort intresse och engagemang för programmet vilket inte minst framgår av den mängd synpunkter som lämnats under samrådsperioden.

Stadsbyggnadskontoret har nu påbörjat arbetet med att sammanställa de inkomna skriftliga synpunkterna i en samrådsredogörelse. Därefter kommer eventuella justeringar av programförslaget genomföras innan det ihop med samrådsredogörelsen redovisas för Stadsbyggnadsnämnden för beslut om godkännande. Alla som lämnat synpunkter under programsamrådet, och angett sina kontaktuppgifter, kommer att meddelas när samrådsredogörelsen finns tillgänglig på hemsidan.

Läs gärna mer om tidplanen bland frågor och svar här på webbplatsen.

I plan- och byggtjänsten finns alla handlingar om projektet, se under relaterade länkar.

Senast uppdaterad 5 maj 2015