Välkommen till Vårträff 13/4 kl 12-16.

Publicerad
4 april 2013 15:47
Senast ändrad
8 maj 2015 09:32
Ämne
Blackebergsvägen

Välkommen att ta del av förslaget för Blackebergsvägens utveckling och lämna dina synpunkter under samrådstiden 15 mars-3 maj 2013.

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett programförslag för Blackebergsvägen. Blackeberg och Södra Ängby knyts samman genom utvecklingen av Blackebergsvägen. Programmet föreslår att 550-650 bostäder skapas samt att mötesplatser utvecklas. Programförslaget tar hänsyn till existerande kultur- och naturmiljöer samt skapar en promenad- och cykelvänlig stadsdel.

Välkommen till Vårträff!

Vi träffas vid ängen vid Kobacken, intill korsningen Blackebergsvägen/ Ekbackstigen, lördagen 13 april kl 12.00-16.00. Passa på att ställa frågor till tjänstemän från staden om programförslaget för Blackebergsvägens utveckling. Stadens ekolog kommer berätta om platsens fina ekbestånd och om Grimsta naturreservat.

Ses där!

Senast uppdaterad 8 maj 2015