Samråd om ny bebyggelse kring Blackebergsvägen

Publicerad
11 november 2015 07:30
Senast ändrad
20 november 2015 12:10
Ämne
Blackebergsvägen

Fotomontage över ny Bebyggelse vid Islandstorget. Tengbom

Den 11 november till 23 december 2015 är det samråd om den första etappen inom programmet för Blackebergsvägen, detaljplanen för Nya Islandstorget- diarienummer S Dp 2014-00063.

Bebyggelsen föreslås innehålla 523 bostäder varav cirka 60 studentlägenheter, 118 hyresrätter, 345 bostadsrätter. Dessutom planeras ett gruppboende, förskola, nya och upprustade parker, gator och torg, samt ett nytt klubbhus till Södra Ängby bollplan.

Under samrådet har remissinstanser, sakägare, allmänhet, organisationer och intressegrupper möjlighet att framföra sina synpunkter på förslaget.

Förslaget finns att ta del av på följande ställen, under
respektive kontors öppettider:
• FYRKANTEN, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4.
• Blackebergs biblioteket, Blackebergsplan 5  är stängt p.g.a. renovering  Planförslaget visas därför i Bibliotekets fönster (ut mot torget.)  
• stockholm.se/detaljplaner

Kopior av handlingarna kan erhållas mot avgift på Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset, måndag - onsdag 9.00 – 16.00, torsdag 9.00 – 18.30, fredag 10.00   15.00 (ändrade tider kan förekomma).

Välkommen på Öppet hus den 25 november kl. 17.00 - 19.30 i Södra Ängby skola. En genomgång av förslaget hålls kl.18.00-19.00.

Eventuella synpunkter på förslaget lämnas skriftligen och
ska senast den 23 december 2015 ha inkommit till:
Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm

E-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
Ange diarienummer S DP 2014-00063.

De uppgifter du lämnar till stadsbyggnadskontoret behandlas enligt reglerna i personuppgiftslagen (PUL).

Senast uppdaterad 20 november 2015