Klartecken från nämnden

Publicerad
22 oktober 2013 09:48
Senast ändrad
8 maj 2015 09:19
Ämne
Blackebergsvägen

Stadsbyggnadsnämnden godkände redovisningen av programsamråd och programhandling vid nämndens möte den 17 oktober. Dessutom fick Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att i samarbete med Trafikkontoret, Exploateringskontoret och Stockholm Parkering ta fram en parkeringsutredning för gatuparkeringen i Blackeberg och Södra Ängby. Stadsbyggnadskontoret fick även i uppdrag att påbörja planarbete. Exploateringsnämnden godkände samma dag inriktningsbeslut och gav Exploateringskontoret i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet.

Senast uppdaterad 8 maj 2015