Nämnden godkände redovisning av plansamråd för etapp 1 -Nya Islandstorget

Publicerad
30 mars 2016 15:44
Senast ändrad
30 mars 2016 15:50
Ämne
Blackebergsvägen
Områden
Bromma

/PageFiles/1174598/Beslut.jpg

Vid stadsbyggnadsnämndens möte den 15 mars godkändes redovisningen av plansamrådet för Blackebergsvägens första etapp -Nya Islandstorget.

Stadsbyggnadsnämnden framförde att 500 lägenheter i ett mycket kollektivtrafiknära läge är ett välkommet tillskott i bostadsbristens Stockholm. Stadsbyggnadsnämnden ser det som positivt att området får fler lokaler och att de offentliga platserna utvecklas. Nämnden ser det också som positivt att gestaltningen ska studeras vidare och de framförde även att det är särskilt viktigt att studera höjden på byggnaden i norra delen av kvarter E (korsningen Blackebergsvägen/Zornvägen) samt se om det finns möjlighet att bättre anpassa nya bebyggelsen till Lilla Ängby gård. Nämnden påtalade även att det är av stor vikt att den gröna kilen omhändertas m.m.

Ta del av redovisning av plansamråd stadsdelsnämndens beslut om fortsatt planarbete.

Senast uppdaterad 30 mars 2016