Samråd om nya bostäder i Björkhagen

Publicerad
16 november 2016 10:00
Senast ändrad
16 november 2016 10:25
Ämne
Björkhagen, Malmövägen
Områden
Skarpnäck

Den föreslagna bostadshuset sett från Nytorps gärde. Källa: Brunnberg & Forshed och LAND Arkitektur

Den 22 november hålls öppet hus om förslag till att bygga ett flerbostadshus vid Malmövägen i Björkhagen. Samråd om förslaget pågår under tiden 15 november – 3 januari 2017.

Förslag till detaljplan

Detaljplaneförslaget innebär att ett flerbostadshus uppförs vid korsningen Malmövägen/Ystadsvägen i Björkhagen. I samband med bebyggelsen rätas Malmövägens sträckning upp och flyttas i sidled. Detta ger mer plats för bostadshuset men skapar också en mer trafiksäker korsning med Ystadsvägen.

Flerbostadshuset får en L-formad byggnadskropp, 5-6 våningar hög och med plats för totalt 38 lägenheter. I bottenvåningen görs plats för flexibla utrymmen som kan användas till olika verksamheter, till exempel butik, cykelförråd eller gemensamhetslokal.

Med förslaget tillförs fler stora lägenheter i området, såsom tre-, fyra- och femrumslägenheter. Området domineras idag av ett- och tvårumslägenheter

Bostadsgården, som ligger närmast den nya byggnaden, utformas så att privata uteplatser på bottenvåningen övergår till en gemensam gård. Norr om byggnaden bevaras naturmark som fortsätter att vara tillgänglig för allmänheten.

Planområde

kartbild över planområdet som är markerat i orange

Planområdet ligger i den sydöstra delen av Stockholm, nära gränsen mellan Björkhagen och Kärrtorp. Malmövägen och Ystadsvägen leder idag genom planområdet som omfattar delar av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1, kvarteret Tjockan och kvarteret Molnet.

Riksbyggen har fått markanvisning för fastigheten, som omfattar 2600 kvadratmeter.

 

Titta på förslaget

I Bygg- och Plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.
Läs också mer om planförslaget på projektsidan.

Planförslaget visas på samråd under tiden 15 november - 3 januari 2017 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.
Öppettider: Måndag kl 9 - 16, tisdag kl 9 - 18.30, onsdag - torsdag kl 9 - 16, fredag kl 10 - 15.

Förslaget visas också på Skarpnäck stadsdelsförvaltning, Björkhagsplan 6, under lokalens öppettider.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte i form av öppet hus hålls tisdagen den 22 november klockan 17.30–19.00 på Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, Björkhagsplan 6.

Senast uppdaterad 16 november 2016