Välkommen på Öppet hus om programmet Bagarmossen och Skarpnäck

Publicerad
11 november 2015 08:56
Ämne
Bagarmossen-Skarpnäck

Öppet hus om programmet för Bagarmossen och Skarpnäck hålls i området 13-16 november. Stadens dialogpaviljong står uppställd vid Skarpnäcks tunnelbana och Bagarmossens centrum.

- Brandparken mitt emot Skarpnäcks tunnelbana: fredag 13 november kl. 15-19 och lördag 14 november kl. 11-15.
- Bagarmossens centrum bredvid ”tårtan”: söndag 15 november kl. 11-15 och måndag 16 november kl. 15-19

Bergholmsparken

Visionsbild av Bergholmsparken kring Bergholmstorpet mellan Bagarmossen och Skarpnäck.

Den 29 oktober startade samrådet för programmet Bagarmossen och Skarpnäck. Samrådet pågår till 13 december.

Staden har tagit fram ett förslag till hur stadsdelarna Bagarmossen och Skarpnäck kan utvecklas med 2500-3500 nya bostäder framöver. Utöver bostäder föreslås nya förskolor och utveckling av skolor, nya idrotts- och rekreationsfunktioner samt förbättrad park- och grönstruktur - framförallt i sambandet mellan stadsdelarna.

Programmets huvuddrag är:

  • Ett gemensamt parkrum
  • Attraktiva stråk och samband
  • Bebyggelseutveckling utifrån befintliga förutsättningar och kvaliteter
  • Centrala delar ska förstärkas

Förslaget visas upp i Fyrkanten i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4, på biblioteket i Bagarmossen och Skarpnäcks kulturhus under samrådstiden. Skriftliga synpunkter lämnas senast den 13 december 2015.

Senast uppdaterad 11 november 2015