Välkommen att ta del av designdialog för Bagarmossen-Skarpnäck

Publicerad
16 mars 2015 09:30
Ämne
Bagarmossen-Skarpnäck

Under våren har en så kallad designdialog genomförts för programmet Bagarmossen-Skarpnäck. Boende i området har bidragit med stort engagemang och många värdefulla synpunker. Nu är arbetet klart och det är dags för redovisning av resultaten!

  • Torsdag 26 mars kl. 18, Öppet nämndmöte i Skarpnäcks kulturhus. Presentation av designdialogens arbete och resultat
  • 26 mars till 12 april, Utställning i Skarpnäcks kulturhus under ordinarie öppettider

/PageFiles/1017883/WS2_allm1_webb.jpg

Designdialog för programmet Bagarmossen-Skarpnäck innebär två workshops med inbjudna medborgare och medlemmar i olika aktiva föreningar, organisationer med mera i området. Även projektgruppen för programarbetet och tjänstemän från berörda förvaltningar deltog.

Vid första workshopen presenterades stadens uppdrag för området och upplägget för designdialogen. Deltagarna delades in i nio grupper och diskuterade ett antal frågeställningar med en flygbild över området som underlag och en verktygslåda med papper, snöre, lim med mera. På grupparbetet vid andra workshopen fick delagarna utifrån två framtidsbilder utveckla ett förslag. Varje grupparbete handlade om frågeställningar kring platser, kopplingar, service och bebyggelse. Som avslutning på varje workshop fick deltagarna presentera diskussionerna från sina grupparbeten inför övriga mötesdeltagre. Allt material sammanställdes och mailades ut till deltagarna efter varje möte.

Designdialogen genomfördes för att få in mer kunskap och erfarenheter om området. Urvalet av deltagare till designdialogen har gjorts representativt bland de boende. Tillsammans med flertalet utredningar, underlag från stadens förvaltningar, tidigare samrådsmaterial, projektmöten, inkomna synpunkter, etc kommer designdialogen ligga till grund för det nya samrådsförslag som planeras presenteras under hösten 2015.

Senast uppdaterad 15 juni 2015