Resultat från designdialog presenterade på vernissage och nämndmöte

Publicerad
26 mars 2015 11:30
Ämne
Bagarmossen-Skarpnäck

Deltagarna i designdialogen, som pågått under våren, bjöds in till ett vernissage för att ta del av resultaten den 25 mars i Skarpnäcks kulturhus. Ett trettiotal personer samlades för att lyssna på en presentation och sedan delta på ett gemensamt mingel. Den 26 mars presenterades resultaten vid stadsdelens nämndmöte för ett 60-tal personer. En utställningen om designdialogen är öppen fram till 19 april i foajen till Skarpnäcks kulturhus.

/PageFiles/1017884/dd_vernissage3_webb.jpg

Resultaten presenteras i rapport och tre planscher

Resultaten redovisas som tre planscher och en rapport. Den första planschen sammanfattar hela dialogprocessen och beskriver syftet med de olika workshoparna och det mellanarbete som gjordes. Den redovisar även diskussionspunkterna för grupparbetena.

Den andra planschen sammanfattar grupparbeten i workshop 1 och 2 utifrån teman - platser, kopplingar, service och bebyggelse. Den visar också principskisser och inspirationsbilder för att ge en bild av de frågor som diskuterades i grupparbetena.

Den tredje planschen är en sammanfattande illustration av de frågor som diskuterades i grupperna. Till bilden finns textrutor som kortfattat beskriver några av de vanligaste frågorna och hur resonemanget kring dessa frågor var i de olika grupperna.

/PageFiles/1017884/dd_vernissage4_webb.jpg

Resultaten av designdialogen finns även redovisade i en rapport. Resultaten kommer användas som ett av flera underlag till kommande samråd som planeras till hösten 2015.

/PageFiles/1017884/dd_vernissage1_webb.jpg

Senast uppdaterad 15 juni 2015