Programmet för Bagarmossen och Skarpnäck godkänt

Publicerad
28 oktober 2016 15:05
Ämne
Bagarmossen-Skarpnäck

Stadsbyggnadsnämnden har den 27 oktober godkänt programförslaget till utveckling av Bagarmossen och Skarpnäck.

programområde Bagarmossen Skarpnäck

Programförslag för godkännande, 2016.

I området planeras upp till 3500 nya bostäder, mer service och handel, samt fler attraktiva platser för möten och rekreation. De båda områdena kan kopplas samman, ny bebyggelse tillkommer samtidigt som natur- och kulturvärden behålls och utvecklas. Bergholmsskolan rivs och ger plats för bostäder. En ny skola planeras i Bergholmsparken, som binder samman de två områdena.

Under programarbetet har dialogaktiviteter genomförts i form av en designdialog våren 2015.  Samråd pågick 29 oktober till 13 december 2015. Då fick projektgruppen även möjlighet att samla in erfarenheter och diskutera programförslaget med besökare i stadens dialogpaviljong som stod uppställd några dagar i Bagarmossens och Skarpnäck.

Några justeringar föreslås i programmet utifrån de samrådssynpunkter som inkommit och de kompletterande utredningar som gjorts. Planarbete för den första detaljplanen, Bergholmsbacken, planeras att starta efter årsskiftet.

Senast uppdaterad 8 november 2016