Programarbetet för Bagarmossen och Skarpnäck sammanställs

Publicerad
15 mars 2016 15:43
Ämne
Bagarmossen-Skarpnäck

Under början av året har arbetet med programmet för Bagarmossen och Skarpnäck handlat om att sammanställa alla synpunkter som kom in under samrådstiden. Totalt kom 330 synpunkter in från allmänhet, sakägare, intresseföreningar och remissinstanser.

Samrådet pågick 29 oktober till 13 december 2015. Samrådsredogörelsen med förslag till bearbetningar av programmet planeras att redovisas presenteras för stadsbyggnadsnämnden i april.

Efter stadsbyggnadsnämndens beslut om fortsatt arbete kan planarbete komma att startas för någon eller några detaljplaner.

programområde Bagarmossen Skarpnäck

Programförslaget presenterat vid samrådet, hösten 2015.

Senast uppdaterad 15 mars 2016