Planerade detaljplaner för Bagarmossen och Skarpnäck

Publicerad
5 december 2016 15:36
Ämne
Bagarmossen-Skarpnäck

Arbetet inom programmet för Bagarmossen och Skarpnäck fortsätter. Den 15 december planeras den första markanvisningen beslutas av exploateringsnämnden och till våren 2017 kan den första detaljplanen starta.

Programmet godkändes av stadsbyggnadsnämnden 27 oktober 2016. Därmed kan arbetet med detaljplanerna sättas igång. Inom programmet ingår totalt 3 500 bostäder, och fler etapper tillkommer allt eftersom arbetet fortskrider.

Planerade etapper för Bagarmossen och Skarpnäck

  1. Första etappen 620 lägenheter - Bergholmsbacken vid Bergholmsskolan i Bagarmossen. Markanvisningsbeslut planeras 2016-12-15.
  2. Andra etappen 450 lägenheter - Gamla Tyresövägen i Skarpnäck. Markanvisningsbeslut preliminärt under 2017.
  3. Tredje etappen 250 lägenheter - Rusthållarvägen i Bagarmossen. Markanvisningsbeslut preliminärt under 2017. Förhandlingar pågår med ett antal byggherrar.
  4. Fjärde/femte etappen 350 alternativt 450 lägenheter - Sportfältet alternativt Skärgårdsskogen i Skarpnäck. Osäkert vilket av projekten som är lämpligast att starta först. Markanvisningsbeslut preliminärt under 2018.

bagarmossen skarpnäck etappindelning

Senast uppdaterad 5 december 2016