Ny inriktning för programmet Bagarmossen-Skarpnäck

Publicerad
22 augusti 2013 11:49
Ämne
Bagarmossen-Skarpnäck

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 15 augusti om ny inriktning för programmet Bagarmossen-Skarpnäck

Ett program för området mellan Bagarmossen - Skarpnäck har varit på samråd under perioden 2012-06-13 – 2012-08-31. Syftet med planprogrammet är att skapa nya bostäder i kollektivtrafiknära läge, med bra boendemiljöer, service och skolverksamhet samt att en utveckling av området sker i linje med stadens översiktliga planering. Totalt omfattar planprogrammet 400-700 bostäder.

Mot bakgrund av synpunkter från samrådet, andra pågående planeringsinsatser i programområdets närhet samt stadens övergripande mål enligt översiktsplanen tog stadsbyggnadsnämnden beslut att programmet omarbetas och att programområdet utvidgas med ett inriktningsmål om ca 2500 nya bostäder.

Senast uppdaterad 15 juni 2015