Markanvisning av förskola på Horisonvägen i Skarpnäck

Publicerad
23 maj 2016 09:07
Ämne
Bagarmossen-Skarpnäck

Exploateringsnämnden tog den 19 maj beslut om markanvisning för förskola till Sisab vid Horisontvägen i Skarpnäck. Byggandet av en ny, modern och funktionell förskola bidrar till att tillgodose behovet av förskoleplatser i området.

Förskolan planeras i 6-8 avdelningar som en fristående byggnad som får en egen gård i anslutning till ett parkstråk. Exakt utformning och storlek utreds i kommande detaljplanearbete.

Markanvisningen sker i enlighet med programförslaget för Bagarmossen och Skarpnäck. I närheten av det markanvisade området föreslås i programmet bebyggelse vid Sportfältet och utmed Gamla Tyresövägen.

horistontvägen skarpnäck förskola

Markanvisat området för förskola, Horisontvägen i Skarpnäck.

Senast uppdaterad 23 maj 2016