Informationsmöte 17 november 2011

Publicerad
18 november 2011 12:00
Ämne
Bagarmossen-Skarpnäck

Stadsutvecklingen i området Bagarmossen-Skarpnäck engagerar och intresserar.

Frågor, synpunkter och idéer inför det fortsatta arbetet har kommit in till Stadsnyggnadskontoret och även kommunicerats genom bloggar, föreningsaktiviteter och i lokalpressen. Med anledning av detta genomförde Stadsbyggnadskontoret ett informationsmöte i Skarpnäcks Kulturhus den 17 november 2011.

Under mötet informerades det om hur planprocessen går till, vad som planeras för området samt hur medborgare kan påverka det kommande programförslaget.

Närmare 150 st deltagare medverkade på informationsmötet i Skarpnäcks Kulturhus den 17 november 2011.

Senast uppdaterad 15 juni 2015