Arkeologisk undersökning i Bagarmossen och Skarpnäck under november

Publicerad
6 november 2014 16:20
Ämne
Bagarmossen-Skarpnäck

Stockholms stad arbetar med ett program för 2 500 nya bostäder i Bagarmossen och Skarpnäck. Stadsbyggnadskontoret och Exploateringskontoret utreder nu förutsättningarna för bebyggelse inom stadsdelarna för att få ett så bra planeringsunderlag som möjligt.

Under ett fåtal dagar i november kommer en arkeologisk undersökning att genomföras öster om Skarpnäcks centrum och strax nedanför Tidagränd i Bagarmossen. Det innebär att man gräver på mindre områden om ca 1x1 meter på ca 20-30 cm djup och sedan direkt återställer marklagret.

/PageFiles/1017879/Skarpnäck fornlämningsområdeöster_webb.jpg

Undersökningen genomförs för att fastställa om det förekommer några arkeologiska lämningar i stadsdelarna. Den arkeologiska undersökningen kan ge oss intressanta fakta om Skarpnäcks och Bagarmossens historia.

Senast uppdaterad 15 juni 2015