Ny tidplan för Stockholm Vattens tunnelbygge

Publicerad
18 december 2015 10:42
Ämne
Axelsberg-Örnsberg

Stockholm Vatten har, sedan kommunfullmäktiges beslut om miljösatsningen Stockholms framtida avloppsrening, våren 2014, gjort en fördjupad analys av vad tunnelprojektet ska utföra med hänsyn till klimatpåverkan och framtida belastning. Analysen visar att tidplanen behöver revideras till följd av att projektets omfattning och komplexitet ökat. Bland annat har synpunkter från samråden i tillståndsprocessen ändrat kravbilden. Flera av de risker, som identifierades i genomförandebeslutet har fallit ut och påverkar kostnader och tidplan.

Enligt den ursprungliga planen skulle projektet vara slutfört 2020. Enligt den reviderade tidplanen beräknas projektet i sin helhet vara slutfört 2024.

tidplan tunnelbygge axelsberg

Senast uppdaterad 18 december 2015