Nu börjar upprustningen av parken

Publicerad
27 september 2016 12:03
Ämne
Axelsberg-Örnsberg

Under hösten sker en upprustning av parken som ligger vid Stjernströms väg och Gösta Ekmans väg.  

I parkområdet, som idag består av skogsmark och en grusplan, görs en upprustning av de befintliga gångvägarna och det sätts upp ny belysning. Det byggs även en ny gångväg och trappa ner mot Stjernströms väg då den befintliga trappan försvinner i samband med uppförandet av husen längs Stjernströms väg. Det byggs även en ny gångväg från Gösta Ekmans väg ner i parken för att göra parken tillgänglig för underhållsmaskiner och de som inte kan använda trappor, något som inte är möjligt idag. Parkområdet kompletteras även med en del nya växter. På platsen för fotbollsplanen uppförs en ny lekpark.

/PageFiles/1277202/Stjernströms väg Park_lekyta_LAND_arkitektur [1].jpg

Arbetet med parken beräknas vara klart i december 2016.

Senast uppdaterad 27 september 2016