Markanvisning för bostäder och förskolor i Fader Bergström, Axelsberg

Publicerad
14 december 2015 10:33
Ämne
Axelsberg-Örnsberg

Exploateringsnämnden markanvisade den 10 december bostäder och förskolor i projektet Fader Bergström, vid Axelsbergs centrum.

Fader Bergström,Axelsbergs centrum

Markanvisning antogs till Skanska för ytterligare ca 110 bostadsrätter, till Ikano för ca 70 bostadsrätter och till Lennart Ericsson för ca 70 hyresrätter. Turako och HEBA får markanvisning för förskolor i området.

Projektet Fader Bergström har omstuderats och projektområdet föreslås att utökas på södra sidan av Selmedalsvägen. Exploateringen föreslås öka från ca 120 lägenheter till ca 370 lägenheter. Till detta kommer att Rikshem AB planerar för ca 100 lägenheter på privat mark i direkt anslutning.

Projektområdets del norr om Selmedalsvägen som omfattas av tidigare anvisning är idag kvartersmark och inrymmer flera förskolor. Förskolorna föreslås ersättas inom och utanför projektområdet, bland annat i projektet Maja Myra vid Hägerstens Alle.

Senast uppdaterad 14 december 2015