Inbjudan till samråd för Henriksbergshamnen

Publicerad
18 februari 2015 15:13
Ämne
Axelsberg-Örnsberg

Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för
Hägersten 2:6 m fl i Hägesten,

Stadsbyggnadsnämnden tog den 27 mars 2014 ställning till redovisning av programsamråd och beslutade om inriktningen för det fortsatta arbetet.
Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som innebär uppförande av ca 200 nya lägenheter i Henriksbergs verksamhetsområde varvid merparten av befintliga byggnader rivs.

Två äldre byggnader bevaras och rustas upp. För utbyte av information och synpunkter inbjuds härmed till samråd enligt PBL 5 kap 20 § PBL (1987:10)

Samrådsmöte kommer att hållas 2015-02-26 kl. 17:30 - 19:00 i
Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4.

Planförslaget visas under tiden 2015-02-03 till 2015-03-17 i FYRKANTEN i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 under husets ordinarie öppettider. Kopior av handlingarna kan erhållas mot avgift på Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset, måndag - onsdag 9.00 – 16.00, torsdag 9.00 – 18.30, fredag 10.00 - 15.00 (ändrade tider kan förekomma). Planförslaget visas även i stadsdelsförvaltningens lokaler i Hägersten-Liljeholmen, Telefonv. 30 de tider då lokalen har öppet samt på
stadsbyggnadskontorets hemsida, www.stockholm.se/detaljplaner.
Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och ske senast den 17 mars 2015 ha inkommit till

Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm

Alternativt via e-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
Ange ärendets diarienummer: 2010-16649

Senast uppdaterad 15 juni 2015