Förskola Maja Myra antagen av stadsbyggnadsnämnden

Publicerad
24 augusti 2015 10:04
Senast ändrad
24 augusti 2015 10:52
Ämne
Axelsberg-Örnsberg

Den 20 augusti 2015 antogs detaljplanen för förskolan Maja Myra av stadsbyggnadsnämnden. Förskolan planeras med åtta avdelningar.

Maja myra

Flygbild med planområde markerat med för heldragen linje.

Detaljplanen har också en intention att ta tillvaka det regionalt viktiga spridningssamband för eklevande arter som finns i området. En del av förskolans yta för utevistelse ligger i direkt anslutning till förskolan som en avgränsad del av parken Arken. Gården kan hägnas in och förses med lekutrustning. Förskolan gårdsyta kompletteras med utevistelse i parken utanför förskolans område. Parken ska rustas upp och bli ett tillskott i närområdet, tillgänglig för alla invånare.

maja myra hägerstens allé

Visionsbild från Hägerstens Allé med förskolebyggnaden. Illustration Liljewall Arkitekter.

Senast uppdaterad 24 augusti 2015