Axelsbergs aktivitetspark får konstgräsplan och ny parkouranläggning

Publicerad
16 februari 2016 11:31
Ämne
Axelsberg-Örnsberg

axelsbergs aktivitetspark

Den 4 februari 2016 tog idrottsnämnden och fastighetsnämnden beslut om finansiering av ny aktivitetspark i Axelsberg.

På platsen planeras en 11-spels konstgräsplan som helt eller delvis ska vara i bruk före, under och efter tunnelprojektet. Parkour-anläggningen planeras bli ca 500 kvm stor.

Tunnelarbetena beräknas pågå under tre år, preliminärt med start under hösten 2018. Bollplanen minskas från en 11-manna plan till en 7-manna plan för att ge plats för etableringsytor åt maskiner, material och byggbodar under det att tunnelarbetena pågår. När tunnelarbetena är avslutade återställs bollplanen till en fullstor konstgräsfotbollsplan. Bredvik planen planeras 25-30 parkeringsplatser och runt planen belysning och ett sex meter högt staket.

Senast uppdaterad 16 februari 2016