Arbetet med Axelsbergs centrum tar ny fart

Publicerad
19 februari 2015 08:00
Ämne
Axelsberg-Örnsberg

Stadsbyggnadsnämnden tog den 19 februari beslut om fortsatt planläggning för Fader Bergström och Axelsbergs centrum i Hägersten. Totalt innehåller förlaget ca 500 bostäder kring Axelsbergs centrum.

/PageFiles/1017824/Axelsberg Perspektiv_webb.jpg

Två större förändringar av projektet föreslås. Dels en total omarbetning av planområdets västra del, dels en omarbetning av den norra delen av centrumområdet. Den västra delen kring Fader Bergström föreslås hanteras i en ny detaljplan. Den östra delen kring Axelsbergs centrum planerar samråd sista kvartalet 2015.

I förslaget omarbetas Axelsbergs centrum. En ombyggnad av Selmedalsvägen och Hägerstens Torg med syfte att flytta torget, tunnelbanans entré och gatan till samma höjdläge för att skapa ett tillgängligt och mer levande torg. En ombyggnad möjliggör även för fler bostäder i ett kollektivtrafiknära läge.

Senast uppdaterad 15 juni 2015