Samrådstiden är slut - vad händer nu?

Publicerad
29 december 2012 00:30
Ämne
Aspudden-Midsommarkransen

Programförslaget var på samråd mellan den 30 oktober och 28 december 2012.

Nu fortsätter arbetet med att sammanställa alla inkomna remissvar och synpunkter. En samrådsredogörelse kommer att presenteras för politikerna i Stadsbyggnadsnämnden under första kvartalet 2013.

Programförslaget med tillhörande utredningar finns fortfarande tillgängligt i plantjänsten. Läs gärna mer om samrådsmötet den 15 november och om dialogen i projektet. 

Senast uppdaterad 1 april 2015